Sök

Sök
Sommarbild från Almedalen.

Foto: Region Gotland

PRESSMEDDELANDE 2024-05-13

Träffa oss i Almedalen

Flera forskare och experter från Försvarshögskolan är på plats under Almedalsveckan i Visby den 25–28 juni, där de bland annat diskuterar lärdomar från kriget i Ukraina, säkerhetsskyddets roll i totalförsvaret och andra aktuella frågor inom försvar, krishantering och säkerhet.

Försvarshögskolan arrangerar två egna seminarier som äger rum på Gotlands soldathem, Klinttorget 4 i Visby torsdagen den 27 juni på arenan Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt.

Lärdomar från kriget i Ukraina
Vilka lärdomar kan vi dra från kriget i Ukraina, hur kan de tillämpas i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och hur kan erfarenhetsarbete och organisatoriskt lärande bidra till att stärka Sveriges förmågeutveckling?
Tid: 10:00-10:45

Totalförsvar och säkerhetsskydd – hur hänger det ihop?
Återuppbyggnaden av totalförsvaret och fokuset på att stärka Sveriges säkerhet pågår med hög intensitet inom olika områden, bland annat genom lagstiftning och ny tillsynsstruktur för säkerhetsskydd mot spioneri, terroristbrott och andra hot. Men hur hänger säkerhetsskydd ihop med uppbyggnaden av totalförsvaret? Är det en förutsättning för all totalförsvarsverksamhet, eller ska det ses som ett komplement till andra åtgärder? Skapar vi, trots goda intentioner, nya hinder för totalförsvarets återuppbyggnad genom för mycket säkerhetsskydd?
Tid: 13:00-13:45

Möt våra forskare och experter

Våra forskare och experter deltar också i seminarier och evenemang som arrangeras av andra organisationer. Vill du träffa någon av våra experter, eller boka in dem för ett seminarium? Du hittar deras kontaktuppgifter nedan. Du kan också höra av dig till Josefin Svensson, forskningskommunikatör: josefin.svensson@fhs.se eller 076-892 76 49.

Högskoleledningen

Robert Egnell, rektor och professor i ledarskap och ledning
Kontakt: rektor@fhs.se

Malena Britz, prorektor, forskningschef och docent i statsvetenskap
Kontakt: rektor@fhs.se

Anders Callert, vicerektor och generalmajor
Kontakt: rektor@fhs.se

Våra forskare och experter

Bengt Axelsson, strategisk rådgivare, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: totalförsvar, försvarsvilja och ledarskap
Kontakt: bengt.axelsson@fhs.se, 070-696 65 34

Erik Biverot tf chef för avdelningen för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande inom totalförsvar och säkerhetsskydd
Kontakt: erik.biverot@fhs.se, 070-849 59 23

Magnus Christiansson, universitetslektor, institutionen för krigsvetenskap
Expertområden: Försvarspolitik, säkerhet i Östersjöområdet, Nato.
Kontakt: magnus.christiansson@fhs.se, 073-366 31 78  

Abigail Choate, tf chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande inom totalförsvar, krishantering och totalförsvar
Kontakt: abigail.choate@fhs.se, 073-301 11 36

Jenny Deschamps-Berger, avdelningschef, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: krisberedskap och totalförsvar samt försvarsvilja och motståndskraft
Kontakt: jenny.deschamps-berger@fhs.se, 072-974 85 17

Marika Ericson, doktor i folkrätt och prefekt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt
Expertområden: lagstiftning kring krisberedskap och totalförsvar, cyberoperationer i internationell och svensk rätt
Kontakt: marika.ericson@fhs.se, 073-394 37 50

Jörgen Holmlund, militär lärare i underrättelseanalys
Expertområden: underrättelseanalys
Kontakt: jorgen.holmlund@fhs.se, 076-864 94 12, 072-242 93 20

Oscar Jonsson, forskare, Institutionen för krigsvetenskap
Expertområden: Ryssland och nutida krigföring (cyber, desinformation), strategi
Kontakt: oscar.jonsson@fhs.se, 072-969 54 32

Pär Lager, senior rådgivare, samverkansavdelningen
Expertområden: erfarenheter och lärdomar från Ukraina, totalförsvar
Kontakt:
par.lager@fhs.se, 070-777 18 16

Patrik Oksanen, strategisk rådgivare, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: Otillbörlig informationspåverkan, hybridhot och försvarsvilja
Kontakt: patrik.oksanen@fhs.se (före Almedalsveckan), 072-547 74 21 (SMS under Almedalsveckan)

Niklas Rossbach, analytiker, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
Expertområden: geopolitik, strategiska råvaror, psykologiskt försvar, underrättelsetjänst
Kontakt: niklas.rossbach@fhs.se, 076- 851 41 23

Daniel Smith, doktorand och kapten, Institutionen för krigsvetenskap
Expertområden: sammanhållning i militära förband, Ukraina
Kontakt: daniel.smith@fhs.se, 070-885 64 17

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13
Senast uppdaterad:
2024-06-19
Dela: