Sök

Sök

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Nedan hittar du våra kontaktuppgifter.

Försvarshögskolan Stockholm

Postadress: Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37
Telefon: 08-553 425 00
E-post: registrator@fhs.se

Fler e-postadresser:

Godsmottagning:

Drottning Kristinas väg 39
114 28 Stockholm

Fakturaadress:

Försvarshögskolan tar enbart emot elektroniska fakturor.
PEPPOL-ID: 0007:2021004730

Skicka rekommenderat brev, REK:

Försvarshögskolan
(Att: N.N)
Box 27805
11593 Stockholm

Organisationsnummer

Organisationsnummer: 202100-4730
Bankgiro: 5754-4405
IBAN: SE58 12000000012810112150
BIC/SWIFT : DABASESX
Momsregistreringsnummer/
VAT-nummer: SE202100473001

Upphandlingar

Webbokhandel

Försvarshögskolan Karlberg

Besöksadress: Militärhögskolan Karlberg, byggnad Nydal, Solna

Försvarshögskolan Karlstad

Postadress: Försvarshögskolan Våxnäsgatan 10 651 80 Karlstad Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan, Karlstad
Telefon: 08-553 425 00

Registraturen vid Försvarshögskolan

Öppettider: Måndag-fredag, 09.00-11.00.
Avvikelser i öppettider kan undantagsvis förekomma.
E-post: registrator@fhs.se
Telefon: 08-553 425 99

Försvarshögskolans studentkår

E-post: karen@fhs.se

Dela: