Sök

Sök

Lärdomar från kriget i Ukraina

Del av detalj på en ukrainsk uniform.

Välkommen till ett av Försvarshögskolans seminarier under Almedalsveckan där en panel med forskare och experter diskuterar vilka lärdomar kan vi dra från kriget i Ukraina och hur kan de tillämpas i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Vid seminariet diskuterar vi också hur erfarenhetsarbete och organisatoriskt lärande kan bidra till att stärka Sveriges förmågeutveckling.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har orsakat stort mänskligt lidande och utmanat den europeiska säkerhetsordningen. Kriget har också ökat de geopolitiska spänningarna i världen och satt fokus på behoven av att stärka försvarsförmågan och internationella samarbeten för att möta nya hot och utmaningar. Ukrainas situation visar också på betydelsen av försvarsvilja, solidaritet, ett motståndskraftigt civilsamhälle och krisberedskap, där det finns flera lärdomar att dra i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Medverkande i panelen:

  • Johan Axelsson, chef för verksamhetsområdet Test och Evaluering, Försvarets materielverk (FMV)
  • Carl-Johan Edström, generallöjtnant och chef för operationsledningen, Högkvarteret, Försvarsmakten
  • Annika Elmgart, avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap, Försvarshögskolan
  • Daniel Smith, kapten och doktorand i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Seminariet modereras av Pär Lager, senior kussamordnare vid samverkansavdelningen, Försvarshögskolan.

Livestreaming

Evenemanget kommer även att direktsändas och går att se i efterhand på vår webbplats och på Almedalen Play.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Träffa oss i Almedalen

Säkerhet och försvar: Arena för öppen debatt

Seminariet arrangeras inom ramen för "Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt” på Gotlands soldathem. Arenan är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Utrikespolitiska institutet, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Officersförbundet och Folk och Försvar.

På arenan samlas seminarier på temat krisberedskap, försvar och säkerhet till ett gemensamt forum i Almedalen. Det är också en plats för möten och diskussion.

Mer information

Datum: 27 juni 2024
Tid: 10.00—10.45
Plats: Gotlands soldathem, Klinttorget 4, Visby
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: