Sök

Sök
Khalil Talhaoui och Emelie Moregård pratar med varandra och står vända mot en whiteboard-tavla med anteckningar.

Studenterna Khalil Talhaoui och Emelie Moregård under den scenariobaserade övningen på Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig.

Akademi möter verklighet på masterprogrammet

Hur reagerar EU, Nato och världens länder på en säkerhetspolitisk kris? Under en intensiv vecka får studenterna på masterprogrammet i politik, säkerhet och krig agera utifrån olika aktörers perspektiv i fiktiva händelseförlopp.

Konflikten mellan Grekland och Turkiet eskalerar, utvecklingen i Belarus tar en oväntad vändning och Ryssland går in i Baltikum. Det är några av de hypotetiska händelser som studenterna på masterprogrammet i politik, säkerhet och krig får ge sig i kast med under en veckas scenariobaserat rollspel i mitten av programmets första termin.

Indelade i grupper tilldelas de roller som representanter för ett land eller en internationell organisation, och inom loppet av några få timmar ska de presentera slutsatser och rekommendationer baserade på händelseutvecklingen.

— Vi utgår från ett scenario och lägger sedan till spelkort med nya händelser. Studenterna får skapa sig en bild av situationen och sätta sig in i hur olika aktörer skulle agera säkerhetspolitiskt. De tittar på handlingsalternativ och sätter ihop en strategi, förklarar Anders Johansson som är kurssamordnare och arbetar med uppdragsutbildning vid Försvarshögskolans centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Ger förståelse för dynamik mellan stater

Varje dag under veckan läggs ett nytt scenario fram, och minst en gång per dag ska studenterna presentera sina rekommendationer i form av en verklighetstrogen briefing.

— De gör presentationen i samma format som analytiker gör när de briefar en politiker, säger Anders Johansson.

Aktörerna har olika preferenser och förutsättningar. Vissa arbetar kortsiktigt medan andra, som Kina, agerar långsiktigt. Statsskick och allianser är andra faktorer som påverkar handlingsalternativen, enligt Anders Johansson.

— Studenterna får mängdträning i att förstå policy och hur den påverkar vad aktörerna faktiskt gör. De får en konkret förståelse för dynamiken mellan stater, deras olika förutsättningar och hur svårt det kan vara att få utrikes- och säkerhetspolitiken att hänga ihop. Jag tror inte det går att till fullo få den aha-upplevelsen enbart av teoretiska studier.

Emelie Moregård är en av studenterna på masterprogrammet som nyligen deltagit i övningsveckan. Hon beskriver den som tuff men rolig och givande.

— Att få använda våra teoretiska kunskaper i praktiken var häftigt. Det var också väldigt värdefullt att ha lärare som handledare under övningen. De gav bra input och knöt hela tiden an till hur det fungerar i verkligheten.

Emelie Moregård står upp och pratar framför sina kurskamrater och pekar på en whiteboardtavla.

Emelie Moregård.

Olika perspektiv möts

Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig har en statsvetenskaplig och en krigsvetenskaplig inriktning. Emelie Moregård läser den senare, och under övningen blandades masterstudenter från de båda inriktningarna vilket i sig gav nya insikter.

— Det blev tydligt när vi skulle lösa problem att vi kom från olika perspektiv. Vi från krigsvetenskaplig inriktning hade en annan syn på att gå ut i krig. Det var väldigt lärorikt, vi kom med helt olika synpunkter kring vad vi skulle göra, säger Emelie Moregård.

Khalil Talhaoui är en annan av masterstudenterna som var med på övningen.

— I början fattade vi alla beslut demokratiskt i vår grupp, men det gick inte tillräckligt snabbt. Under veckan blev det därför så att vissa klev fram och tog på sig ledarrollen naturligt. Det var fint att se.

De insikter som övningsveckan gav är sådant som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden, enligt Khalil Talhaoui.

Khalil Talhaoui håller en dragning framför kurskamrater och lärare. Han pekar på en kartbild över Europa som projiceras på en vägg.

Khalil Talhaoui.

— Hur hanterar du en kris, hur hanterar du stress, hur samarbetar du med andra? Det finns inget bättre tillfälle att lära sig än under verklig press.

Säkerhetspolitik i praktiken

Att kombinera teori med praktik är en röd tråd i Försvarshögskolans utbildningar. Men det här var första gången en gemensam övningsvecka genomfördes för alla förstaterminsstudenter på masterprogrammet i politik, säkerhet och krig. Nu är planen att inslaget ska bli permanent.

Tom Lundborg, programansvarig vid Försvarshögskolan, såg behov av att tidigt i utbildningen få in något annat än rent akademiska studier.

— Det är bra för studenterna att få en känsla för vad deras framtida arbetsliv kan innebära. De flesta av dem kommer hamna på arbetsplatser där den typen av färdigheter, att kunna arbeta under tidspress och leverera snabbt, är aktuella.

Porträtt av Tom Lundborg, programansvarig.

Tom Lundborg, ansvarig för Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig.

Just kombinationen av akademiska studier och praktiska övningar med säkerhetspolitiskt fokus är ett kännemärke för Försvarshögskolan, menar Tom Lundborg.

— Det möjliggörs av den unika kompetens vi har tillgång till på centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, som kan leverera de här innovativa scenarioövningarna.

Masterstudenten Khalil Talhaoui är mer än nöjd med sitt val av utbildning.

— Utbudet av kurser och alla duktiga forskare och lärare – det är välgjort och välbalanserat. Programmet ger oss goda möjligheter att specialisera oss och forma vår framtid.

Text: Emmeli Nilsson

Sidinformation

Publicerad:
2020-12-01
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: