Sök

Sök

Lånevillkor

Anna Lindh-bibliotekets lånevillkor och låneinformation.

Om lånekonto och lån

Här kan du ta del av de fullständiga lånevillkoren annars är detta en förkortad version av bibliotekets lånevillkor.

  • Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets lånevillkor och regler för användning av bibliotekets datorer. All information och eventuella ändringar visas på bibliotekets webbplats.

  • Kom ihåg att anmäla förändrade kontaktuppgifter som adress eller e-post via Mina lån. Du ansvarar själv för att uppgifterna stämmer.

  • Samtliga utlån ska registreras i informationsdisken eller i utlåningsautomaten.

  • Som låntagare ansvarar du för att återlämna böckerna i samma skick som vid utlåningstillfället. Böckerna ska återlämnas senast på den angivna återlämningsdagen. Alternativt kan du förnya lånen innan lånetidens slut.

  • Du är personligen ansvarig för dina lån till dess att de har avregistrerats. Du får inte överlåta lånen till en annan person.

  • Du kan återlämna i återlämningsautomat, bokinkast utanför biblioteket.

  • Var rädd om bibliotekets material. Du får inte göra markeringar, understrykningar eller annat.

» Regler för användning av bibliotekets datorer

» Inloggning till Mina lån

Avstängning från att låna

Låntagare som konsekvent bryter mot bibliotekets regler kan stängas av från lån samt användning av bibliotekets datorer. Beslut om avstängning fattas och hävs av bibliotekschefen.

Sekretessuppgifter

Uppgifter om en enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut enligt Offentlighets– och sekretesslagen (SFS 2009:400).

För hantering av personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) med tillhörande Nationella kompletteringar (SFS 2018:218)

Kontakta oss om du har frågor som rör dina personuppgifter. Du vänder dig i första hand till registraturen vid vårt högskolesekretariat:

registrator@fhs.se

Fullständiga lånevillkor

» Här tar du del av fullständiga lånevillkor

Dela: